De Richtlijn Demontage Liften

De afgelopen jaren werd de bouw- en sloopbranche opgeschrikt door een aantal ongevallen met ernstige en soms fatale afloop bij het demonteren van liften en liftinstallaties in bestaande gebouwen tijdens renovatie- of sloopwerkzaamheden. Zowel in de bouw-, sloop- en liftenbranche ontstond daarom de behoefte aan een set regels die de risico’s bij demontage vooraf in beeld brengen en leiden tot een veilige demontagewijze waardoor dergelijke ongevallen worden voorkomen. Om kaders te scheppen voor een veilige demontage van liften is gezamenlijk door vertegenwoordigers van opdrachtgevers en vertegenwoordigers uit de bouw-, liften- en liftdemontagebranche het initiatief genomen om een Richtlijn Demontage Liften op te stellen.


De scope van deze richtlijn richt zich op de demontage van liften en gelijksoortige (vast opgestelde) installaties. Modernisering of reparatie van liftinstallaties vallen hier niet onder omdat deze activiteiten door deskundig lift-technisch personeel plaatsvinden. Deze richtlijn is bedoeld om een veilige demontage van liften en liftinstallaties te waarborgen en geeft de stand van de wetenschap weer. Naast een veilige werkwijze wordt er in de richtlijn aandacht besteed aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van degenen die bij de liftdemontage betrokken zijn.