Disclaimer

Deze website bevat mogelijk eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten.
De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Richtlijn Demontage Liften kan tevens te allen tijde zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in haar producten, dienstverlening en/of andere beschreven informatie.
Richtlijn Demontage Liften aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die door Richtlijn Demontage Liften wordt verschaft en het gebruik van dergelijke informatie is voor risico van de ontvanger. Richtlijn Demontage Liften zal zich inspannen om de informatie op deze website bijgewerkt en nauwkeurig te houden, maar verklaart, waarborgt of garandeert niets inzake de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Richtlijn Demontage Liften kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade of problemen aan uw systeem die het resultaat zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen tot toegang tot, deze website.