Copyright

Richtlijn Demontage Liften, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Indien daarop inbreuk wordt gemaakt zal direct worden opgetreden. Hierop is Nederlands recht van toepassing.