13. Calamiteiten en bedrijfshulpverlening (BHV)

Het demonteren van bestaande liftinstallaties kent een aantal risico’s voor de medewerkers van het demontagebedrijf en overige medewerkers van andere werkgevers die in de nabijheid werkzaamheden verrichten. De grootste risico’s bestaan uit valgevaar, beklemming, getroffen worden door vallende voorwerpen, elektrocutie, brand en lichaamshouding/beperkte werkruimte. In het demontageplan (met projectgebonden RIE) moeten de mogelijke risico’s en maatregelen bij de betreffende liftdemontage geïnventariseerd worden en zijn dus project en type lift afhankelijk.

De bedrijfshulpverleningsorganisatie moet afgestemd worden op deze specifieke risico’s. Dit is in de basis een verantwoordelijkheid van het demontagebedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Als er gebruik wordt gemaakt van een reeds aanwezige BHV-organisatie is het van belang dat deze bekend wordt gemaakt met de risico’s en de organisatie en deskundigheid van de BHV-ers hier op afgestemd wordt.
Afhankelijk van de risico’s moet men in ieder geval denken aan:

  • Het kunnen redden van personen hangende in harnasgordels.
  • Getraind zijn in redding elektrocutie slachtoffers.
  • Getraind zijn in behandelen van brandwonden.
  • Beschikbaar hebben van contactgegevens hoogtereddingsteam.