7. Deskundigheid medewerkers

Sloop- en demontagewerkzaamheden moeten worden gepland en uitgevoerd door competente personen met kennis van de principes, configuraties en voorschriften van de specifieke liftmachine, de bijbehorende veiligheidsvoorzieningen en de middelen waarmee deze is opgenomen in de structuur van het gebouw. Al deze zaken zullen helpen bij het bepalen van de meest geschikte werkmethode voor de demontage-/sloopactiviteit.

Het demonteren van liftinstallaties vraagt om specifieke kennis en kunde van de medewerkers. Deze kennis en kunde wordt in de praktijk veelal onderschat. Om op een veilige en gezonde manier een liftinstallatie te demonteren is het dus van belang om medewerkers te scholen zodat zij weten wat de risico’s zijn, welke maatregelen getroffen moeten worden, welke type liften er zijn met hun specifieke beveiligingen en niet te vergeten de werking van de verschillende arbeidsmiddelen zoals takels die zij gebruiken.

Om veilig een liftinstallatie te kunnen demonteren wordt van een medewerker die betrokken is bij een liftdemontage verwacht dat hij minimaal in het bezit is van een persoonscertificaat VCA Basis en aangevuld met basiskennis van:

  • de verschillende typen liften;
  • werken op hoogte;
  • gevaarlijke stoffen, zoals asbest;
  • takels, persoonlijke valbeveiligingssystemen en bevestigingspunten (voor takels en PBM) en bekend zijn met de gebruiksaanwijzingen.

Het is aan de werkgever om te zorgen dat de medewerkers deze specifieke kennis en kunde bezitten voordat hij de medewerkers de werkzaamheden uit laat voeren.