Bijlage 2 – Demarcatie overzicht

Taken / werkzaamheden

 

v = verantwoordelijk

u = uitvoerend

a = adviserend

c = controlerend

Gebouweigenaar
Opdrachtgever bouw-/sloopproces
Opdrachtgever liftdemontage
Liftdemontagebedrijf
Advies- en ingenieursbureau
Installatiebedrijven
Materieeldiensten/verhuurbedrijven
Fabrikant/ leverancier
Werknemers/zelfstandige
Initiatief
Inventarisatie aanwezigheid liften

v/u c a
Opstellen omvang en uitgangspunten liftdemontage

c v/u a
Uitvoeren demontagebeoordeling

v/u u u

Beschikbaar stellen V&G-dossier (gebruiksaanwijzing)

v/u c c a
Beschikbaar stellen laatst uitgevoerde keuring/liftboeken

v/u

Offerte uitvraag liftdemontagebedrijf inclusief verwijzing naar Richtlijn

v/u a
Mogelijkheid tot schouw

v u
Vaststellen omvang en uitgangspunten liftdemontage (fasering/volgorde)

c v/u a
Contractpartij demontage liften (omvang contract) vaststellen.

v/u a
Bespreking omvang en uitgangspunten liftdemontage

v/u a
Opstellen contract inclusief verwijzing naar Richtlijn.

v/u a
Ontwerp
Specifieke bouwkundige informatie verstrekken vanuit demontagebeoordeling (vloerbelastingen e.d.)

v/u c a
Berekeningen uitvoeren (voorbeeld: hijsbalk)

c v/u a
Werkvoorbereiding
Resultaten demontagebeoordeling verwerken

c v/u a
Uitgangspunten demontage uitwerken (werkmethode) c v/u a
Vaststellen te gebruiken arbeidsmiddelen en PBM en BHV-middelen c v/u a
Opstellen demontageplan c v/u a
Toets demontageplan v/u a
Vaststellen demontageplan > vrijgave v/u a
Realisatie (demontagefase)
Beoordelen en vaststellen uitgangspunten in relatie tot demontageplan c v/u a
Buiten bedrijfstellen liftinstallatie (mechanisch/elektrisch/hydraulisch) v c u
Levering gekeurde arbeidsmiddelen > vrijgave voor gebruik c v/u a v/u
Inzet deskundig personeel c v/u v/u
Voorlichting/instructie personeel c v/u v/u c
Toezicht tijdens montage arbeidsmiddelen (hijsmiddelen e.d.) c v/u a v/u
Oplevering/ vrijgave na montage arbeidsmiddelen (hijsmiddelen, aanhaakpunten PBM) > vrijgave voor gebruik c v/u a v/u
Uitvoering conform demontageplan c v/u v/u
Controle/toezicht tijdens gebruik/uitvoering c v/u a
Demontage arbeidsmiddelen c v/u v/u
Opruimen/afvoeren materialen c v/u v/u
Evaluatie
Bijeenkomst organiseren om ervaringen te bespreken en ‘best practices’ te benoemen v/u u a u u

 

Klik op de button om het demarcatie overzicht als PDF te downloaden