Bijlage 3 – Aandachtspunten demontagebeoordeling

 

Bedrijfstoestand lift(en)
Bedrijfstoestand
Verlichting
Schachttoegangen
Kelder
Liftmachinekamer

 

Kenmerken lift(en)
Liftboek
Installatienummer
Liftkooinummer
Bouwjaar / jaar van ingebruikname
Type lift
Nominale last / aantal personen
Aantal toegangen kooi en aantal toegangen schacht
Aantal stopplaatsen
Hefhoogte
Massa kooi
Massa tegengewicht
Wijze van ophanging
Balancering
Positie liftkooi tijdens beoordeling
Bijzondere vermelding(en)

 

Bouwkundige aspecten
Uitvoering liftschacht
Aantal liften in de schacht
( Nood) Verlichting in liftschacht
Schachttoegangen
Schachtafschermingen
Aanwezigheid gevaarlijke stoffen (bijv. oliën, asbest, chroom6)
Bijzondere vermelding(en)

 

Lift technische aspecten
Status onderhoud
Laatste uitgevoerde keuring
Status laatste keuring (goedgekeurd/afgekeurd)
Beproeving veiligheidscomponenten (snelheidsbegrenzer, vanginrichting, schachtdeur vergrendeling)
Werking veiligheidscomponenten
Montageverbindingen kooi en geleiders (bout- en/of lasverbindingen)
Montageverbindingen schachtdeuren (bout- en/of lasverbindingen)
Schachtput
Bijzondere vermelding(en)

 

Machinekamer
Plaats liftmachinekamer
Toegang tot machine kamer
Aanduidingen lift specifieke onderdelen met gelijke kenmerken
Verlichting
Plaatsing machinerieën
Afscherming bewegende delen
Hijsvoorziening (positie, status, keuring, WLL, gesteldheid bevestiging)
Bijzondere vermelding(en)

 

Advies Toezicht
Cat. 1 / Cat. 2 / Cat. 3 inclusief motivatie

 

Klik op de button om de aandachtspunten demontagebeoordeling als PDF te downloaden