Bijlage 4 – Voorbeeld liftdemontageplan

Onderwerpen die minimaal aan de orde moeten komen in een liftdemontageplan zijn:

 • Algemene gegevens liftdemontage (adres, opdrachtgever en betrokken partijen incl. specifieke namen van de betrokken medewerkers);
 • Algemene beschrijving werkzaamheden;
 • Gebouwkenmerken (bouwkundig/constructief);
 • Specifieke informatie over te demonteren liften (type, gewichten enz.);
 • Specifieke informatie vanuit liftdemontage beoordeling;
 • Risico inventarisatie en –evaluatie (RIE) van de werkzaamheden inclusief risico’s voor en door de omgeving inclusief bijbehorend plan van aanpak;
 • Specifieke beschrijving van werkwijze (stap voor stap) incl. controlemomenten en verantwoordelijke hiervoor;
 • Specifieke omschrijving in te zetten hijs- en arbeidsmiddelen incl. eventuele bijzonderheden of te nemen maatregelen; Voorbeelden zijn de toepassing van snijbranders/ ventilatie/ PBM/ brandblusmiddelen maar ook aan takels en (tijdelijke) opgangpunten;
 • Specifieke omschrijving te gebruiken PBM (onderdeel RIE);
 • Wijze van voorlichting/ instructie;
 • Wijze van toezicht;
 • Opslag en afvoer materialen;
 • Voorkomen milieuvervuiling.
Klik op de button om het voorbeeld liftdemontageplan als Word-bestand te downloaden